Finansowanie bankowe - skutecznie z pomocą fachowców


MODEL DZIAŁANIA

We współpracy ze specjalistami z firmy Grape obsługujemy firmy na pełnej księgowości w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego. Współpraca z każdy Klientem rozpoczyna się od szczegółowego audytu firmy pod kątem wymagań bankowych, badamy przede wszystkim:

-  poprawność dokumentów finansowych, przygotowujemy analizę obrazu firmy, jaki pokazują i dopasowujemy konkretne produkty bankowe odpowiadające potrzebom Klienta i jego sytuacji 

-  model biznesowy firmy, strukturę dostawców i odbiorców wraz z saldem należności i zobowiązań, bieżące i planowane kontrakty, posiadany majątek 

- strukturę właścicielską, sieć powiązanych podmiotów, aktualność danych w KRS i implikacje zawartych tam informacji dla przyszłego procesu kredytowego

- bieżącą strukturę finansowania zewnętrznego firmy


Na podstawie pełnej analizy klient otrzymuje wstępne oferty bankowe dostępne dla niego w danym momencie oraz wytyczne do wprowadzenia zmian w swojej firmie koniecznych do uzyskania finansowania bankowego w przyszłości, jeśli aktualna sytuacja nie pozwala na uzyskanie takie poziomu kredytowania jaki jest Klientowi niezbędny. 

Kolejnym krokiem jest procedowanie wniosków w bankach, od przygotowania i zebrania kompletu dokumentów aż do uruchomienia środków. Na każdym etapie staramy się jak najbardziej odciążyć Klienta od czynności administracyjnych związanych z całym procesem, skupiając uwagę na najważniejszych kwestiach.


PARTNER MERYTORYCZNY

OFERTA

Moim Klientom, przede wszystkim spółkom na pełnej księgowości, pomagam w pozyskaniu finansowania na różne potrzeby finansowe przedsiębiorstwa. Najczęściej są to:

- kredyty obrotowe, w tym wysokie limity bez rzeczowych zabezpieczeń

- kredyty inwestycyjne, w tym z refundacją odsetek przez BGK

- kredyty na nieruchomości dochodowe - zakup i refinansowanie

- konsolidacja i restrukturyzacja posiadanych kredytów

- faktoring krajowy i eksportowy