Finansowanie pozabankowe - elastycznie i na czas

DLA KOGO?

 • Finansowanie pomostowe na czas uzyskania kredytu bankowego lub uzyskania zdolności bankowej
 • Szybka gotówka na skorzystanie z okazji rynkowych
 • Finansowanie bieżące dla klientów z branż wykluczonych przez banki w danym momencie

FAKTORING POZABANKOWY

POŻYCZKI ZABEZPIECZONE

 • Nie ma wymagań, co do branży, w której działa Klient, wielkości obrotów, okresu działania na rynku.
 • Dopasowanie do potrzeb Klienta, niezależnie od tego, czy ma jednego czy wielu kontrahentów, realizuje jednorazową transakcję czy wieloletni kontrakt.
 • Oszczędność czasu, procedury są proste, a decyzje podejmowane szybko. Klient otrzymuje pieniądze nawet w ciągu 24 godzin.
 • Elastyczność, negocjować można prawie wszystkie warunki umowy: wysokość prowizji, ogólny limit finansowania, dni karencji, liczbę dni regresu, rodzaje zabezpieczeń.

 • Na dowolny cel: bieżąca działalność, konsolidacja zobowiązań, wsparcie nowych planów biznesowych przewidujących start, rozwój lub rozbudowę prowadzonej działalności.
 • Dla każdej firmy, niezależnie od aktualnej i historycznej sytuacji finansowej firmy oraz jej kierownictwa i udziałowców.
 • ZabezpieczenieWarunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie majątku firmowego lub prywatnego w postaci nieruchomości - mieszkania, domu, działki, nieruchomości komercyjnych. Preferowana forma zabezpieczenia to wpis na hipotece
 • Elastyczność, pożyczki na okres do 36 miesięcy z balonową spłatą kapitału.

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA

We współpracy z prywatnymi oraz instytucjonalnymi inwestorami, zarówno z kraju jak i z zagranicy,  szukam niestandardowych rozwiązań w zakresie finansowania dla każdej firmy z ciekawymi pomysłami na nowy biznes.