Finansowanie dla firm.

Nieszablonowo i PROfesjonalnie.


Oferuję wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorców, głównie w sytuacji kiedy banki odmówiły kredytowania.

      Najczęściej moi Klienci słyszą w banku, że decyzja jest negatywna bo:

  • Zbyt słaby rating bankowy, standing finansowy, wskaźniki bankowe
  • Przedsiębiorstwo Klienta działa w branży niefinansowanej przez bank
  • Negatywne historia Przedsiębiorcy/Firmy/Prezesa w bazach kredytowych 
  • Zaległości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym lub ZUS
  • Zbyt krótki okres prowadzenia działalności

FINANSOWANIE BANKOWE DLA SPÓŁEK 

NA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

BEZPIECZNE I ELASTYCZNE 

FINANSOWANIE POZABANKOWE

Decyzja banku o przyznaniu finansowania dla takich firm opiera się w dużym stopniu na analizie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat. Jednocześnie dla osób prowadzących takie firmy są to często dokumenty, którym nie poświęca się wiele uwagi, traktując je jak zapis historycznych wydarzeń w firmie. Wyjaśnienie historycznych księgowań i wdrożenie nowych procedur księgowych to w wielu przypadkach połowa sukcesu.

Oferuję moim Klientom pomoc w kompleksowym przygotowaniu się do procesu ubiegania sie o finansowanie w banku. Zaczynając od przygotowania i zebrania kompletu dokumentów, poprzez wybór konkretnych banków, doradzając Klientom w procesie analizy bankowej, negocjacji warunków kredytu i umowy. W każdym przypadku jestem reprezentantem  klienta w rozmowach z instytucjami finansowymi.

więcej..

Z wielu przyczyn i  w wielu sytuacjach coraz częściej firmy nie są w stanie finansować swoich potrzeb poprzez tradycyjne produkty bankowe. Stąd też rosnąca popularność finansowania pozabankowego, który to sektor z uwagi na brak regulacji i nadzoru budzi, często uzasadnione, obawy u przedsiębiorców.

Oferuję firmom i przedsiębiorcom pełne wsparcie w procesie wyboru, pozyskania i obsługi różnych form finansowania pozabankowego, wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie w obszarach bankowości, doradztwa finansowego jak i prowadzania własnych przedsięwzięć.

Rozwiązania pozabankowe to przede wszystkim narzędzia do sfinansowania okazji biznesowych lub też do poprawy wyników finansowych, niezbędnych przy ubieganiu się o finansowanie bankowe w przyszłości.

więcej..